سایت دایرکتوری افق کار
 • افزودن به علاقه‌مندی

  آهنگری و جوشکاری

  ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
 • افزودن به علاقه‌مندی

  آهنگری و جوشکاری سیار

  ۲۳ دی ۱۴۰۲
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  پارسیان استیل

  ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
 • افزودن به علاقه‌مندی

  پله پیچ معلق

  ۹ بهمن ۱۴۰۲
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  جوشکار ارگون سرسیلندر

  ۲۱ بهمن ۱۴۰۲
 • افزودن به علاقه‌مندی

  جوشکار تخصصی آرگون وCO2

  ۲۲ بهمن ۱۴۰۲
 • افزودن به علاقه‌مندی

  جوشکار سیار

  ۸ بهمن ۱۴۰۲
 • افزودن به علاقه‌مندی

  جوشکاری / حفاظ آکاردئونی

  ۹ بهمن ۱۴۰۲
 • افزودن به علاقه‌مندی

  جوشکاری اسکلت شیروانی

  ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  جوشکاری سیار

  ۲۰ دی ۱۴۰۲
 • افزودن به علاقه‌مندی